MJ Event Services - Commercial Carpets and Flooring Logo
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van MJ’s Event Services Ltd. In dit document verwijzen ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’ naar MJ’s Event Services Ltd.
Wij zijn ondernemingsnummer 10888311 geregistreerd in Engeland en Wales.
Ons hoofdkantoor is gevestigd te: MJ’s Event Services Ltd, Unit 18, Roman Way, Coleshill, Birmingham, B46 1HQ.

1. Inleiding

 • 1.1. Dit is een mededeling om u te informeren over ons beleid met betrekking tot alle informatie die we over u vastleggen. Hierin worden de voorwaarden uiteengezet waaronder wij informatie mogen verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Het gaat om informatie waarmee je geïdentificeerd kunt worden (“persoonlijke informatie”) en informatie waarmee dat niet het geval is. In de context van de wet en deze kennisgeving betekent “verwerken” het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins verwerken van informatie.1.1. Dit is een mededeling om u te informeren over ons beleid met betrekking tot alle informatie die we over u vastleggen. Hierin worden de voorwaarden uiteengezet waaronder wij informatie mogen verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Het gaat om informatie waarmee je geïdentificeerd kunt worden (“persoonlijke informatie”) en informatie waarmee dat niet het geval is. In de context van de wet en deze kennisgeving betekent “verwerken” het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins verwerken van informatie.
 • 1.2. Als u niet tevreden bent over een of meer van de onderstaande punten, kunt u onze website helaas alleen maar onmiddellijk verlaten.
 • 1.3. We nemen de bescherming van je privacy en vertrouwelijkheid serieus. Wij begrijpen dat alle bezoekers van onze website het recht hebben om te weten dat hun persoonlijke gegevens niet worden gebruikt voor doeleinden die zij niet hebben bedoeld en niet per ongeluk in handen vallen van derden.
 • 1.4. Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die u ons verschaft en hopen dat u hetzelfde doet.
 • 1.5. Ons beleid voldoet aan de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk die dienovereenkomstig is geïmplementeerd, inclusief de vereisten van de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU.
 • 1.6. De wet verplicht ons u te informeren over uw rechten en onze verplichtingen jegens u met betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonlijke gegevens. We doen dit nu, door u te vragen de informatie op www.knowyourprivacyrights.org te lezen.
 • 1.7. Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen of verkopen we geen informatie die via onze website is verzameld, of maken deze openbaar aan derden.

2. De grondslagen waarop wij informatie over u verwerken

 • 2.1. De wet verplicht ons te bepalen op welke van de zes gedefinieerde grondslagen we verschillende categorieën van uw persoonlijke gegevens verwerken en u op de hoogte te stellen van de grondslag voor elke categorie.2.1. De wet verplicht ons te bepalen op welke van de zes gedefinieerde grondslagen we verschillende categorieën van uw persoonlijke gegevens verwerken en u op de hoogte te stellen van de grondslag voor elke categorie.
 • 2.2. Als een grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken niet langer relevant is, zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk stopzetten.
 • 2.3. Als de grondslag wijzigt, zullen we u, indien wettelijk vereist, op de hoogte stellen van de wijziging en van de nieuwe grondslag op basis waarvan we hebben bepaald dat we uw gegevens kunnen blijven verwerken.
 • 2.4. Informatie die we verwerken omdat we een contractuele verplichting met u hebben
  • 2.4.1. Wanneer u een account aanmaakt op onze website, een product of dienst van ons koopt of anderszins akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, ontstaat er een contract tussen u en ons.
  • 2.4.2. Om onze verplichtingen onder dat contract uit te voeren, moeten we de informatie die u ons geeft verwerken. Sommige van deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens zijn.
  • 2.4.3. We kunnen het gebruiken om:
   • 2.4.3.1. uw identiteit verifiëren voor veiligheidsdoeleinden
   • 2.4.3.2. producten aan u verkopen
   • 2.4.3.3. u voorzien van onze diensten
   • 2.4.3.4. u suggesties en advies te geven over producten, diensten en hoe u het meeste uit het gebruik van onze website kunt halen
  • 2.4.4. We verwerken deze informatie op basis van een contract tussen ons, of op basis van uw verzoek om de informatie te gebruiken voordat we een wettelijk contract aangaan.
  • 2.4.5. Daarnaast kunnen we deze informatie op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om klasse-informatie te leveren, bijvoorbeeld om onze prestaties te controleren met betrekking tot een bepaalde dienst die we leveren. Als we het voor dit doel gebruiken, bent u als individu niet persoonlijk identificeerbaar.
  • 2.4.6. We zullen deze informatie blijven verwerken totdat het contract tussen ons eindigt of door een van beide partijen wordt beëindigd onder de voorwaarden van het contract.
 • 2.5. Informatie die we met uw toestemming verwerken
  • 2.5.1. Door bepaalde handelingen wanneer er anders geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u op onze website surft of ons vraagt om u meer informatie te geven over ons bedrijf, inclusief vacatures en onze producten en diensten, of wanneer u ermee instemt om marketinginformatie te ontvangen, geeft u ons toestemming om informatie te verwerken die persoonlijke informatie kan zijn.
  • 2.5.2. Waar mogelijk proberen we uw uitdrukkelijke toestemming te krijgen om deze informatie te verwerken, bijvoorbeeld door u te vragen om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.
  • 2.5.3. Soms geeft u impliciet toestemming, bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail een bericht stuurt waarop u redelijkerwijs een antwoord van ons verwacht.
  • 2.5.4. Behalve wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw informatie voor een specifiek doel te gebruiken, gebruiken we uw informatie op geen enkele manier waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. We kunnen het op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om klasse-informatie te verstrekken, bijvoorbeeld om de prestaties van een bepaalde pagina op onze website te controleren.
  • 2.5.5. We blijven uw gegevens op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt of totdat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet langer bestaat.
  • 2.5.6. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een bericht te sturen naar enquiries@mjseventservices.co.uk. Als u dit doet, is het echter mogelijk dat u onze website of onze diensten niet verder kunt gebruiken.
 • 2.6. Informatie die we verwerken voor legitieme belangen
  • 2.6.1. We kunnen informatie verwerken op basis van een legitiem belang, voor u of voor ons, om dit te doen.
  • 2.6.2. Wanneer we uw informatie op deze basis verwerken, doen we dit na zorgvuldige overweging:
   • 2.6.2.1. of hetzelfde doel ook met andere middelen kan worden bereikt
   • 2.6.2.2. of verwerking (of niet verwerken) u schade kan berokkenen
   • 2.6.2.3. of u zou verwachten dat wij uw gegevens verwerken en of u het, in het algemeen, redelijk zou vinden om dit te doen
  • 2.6.3. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld op deze basis verwerken voor de volgende doeleinden:
   • 2.6.3.1. het bijhouden van gegevens voor de juiste en noodzakelijke administratie van ons bedrijf
   • 2.6.3.2. reageren op ongevraagde communicatie van u waarop u volgens ons een reactie zou verwachten
   • 2.6.3.3. het beschermen en doen gelden van de wettelijke rechten van een partij
   • 2.6.3.4. het verzekeren tegen of inwinnen van professioneel advies dat nodig is om bedrijfsrisico’s te beheren
   • 2.6.3.5. het beschermen van uw belangen wanneer wij van mening zijn dat dit onze plicht is
 • 2.7. Informatie die we verwerken omdat we een wettelijke verplichting hebben
  • 2.7.1. Soms moeten we uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • 2.7.2. We kunnen bijvoorbeeld verplicht worden om informatie te geven aan gerechtelijke autoriteiten als zij daarom vragen of als zij de juiste toestemming hebben, zoals een huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel.
  • 2.7.3. Dit kan uw persoonlijke informatie omvatten.

3. Specifiek gebruik van informatie die u ons verstrekt

 • 3.1. Klachten over inhoud op onze website3.1. Klachten over inhoud op onze website
  • 3.1.1. Als u een klacht indient over de inhoud van onze website, zullen wij uw klacht onderzoeken.
  • 3.1.2. Als we van mening zijn dat dit gerechtvaardigd is of als we geloven dat de wet ons hiertoe verplicht, zullen we de inhoud verwijderen terwijl we een onderzoek instellen.
  • 3.1.3. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht, dus we moeten een oordeel vellen over wiens recht wordt belemmerd: dat van jou of dat van de persoon die de inhoud heeft gepost die jou beledigt.
  • 3.1.4. Als wij vinden dat uw klacht vexatoir of ongegrond is, zullen wij hierover niet met u corresponderen.
 • 3.2. Sollicitatie en tewerkstelling
  • 3.2.1. Als u ons informatie stuurt in verband met een sollicitatie, kunnen we deze maximaal drie jaar bewaren voor het geval we besluiten op een later tijdstip contact met u op te nemen.
  • 3.2.2. Als we je in dienst nemen, verzamelen we van tijd tot tijd informatie over jou en je werk gedurende de periode dat je in dienst bent. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor doeleinden die direct relevant zijn voor uw dienstverband. Nadat je dienstverband is beëindigd, bewaren we je dossier zes jaar voordat we het vernietigen of verwijderen.
 • 3.3. Een bericht naar ons ondersteuningsteam sturen
  • 3.3.1. Wanneer u contact met ons opneemt, telefonisch, via onze website, inclusief via de contactpagina of online chat, of per e-mail, verzamelen we de gegevens die u aan ons hebt verstrekt om u te kunnen antwoorden met de informatie die u nodig hebt.
  • 3.3.2. We registreren uw verzoek en ons antwoord om de efficiëntie van ons bedrijf te vergroten.
  • 3.3.3. We bewaren persoonlijk identificeerbare informatie in verband met uw bericht, zoals uw naam en e-mailadres, zodat we onze communicatie met u kunnen volgen en u een service van hoge kwaliteit kunnen bieden.
 • 3.4. Klagen
  • 3.4.1. Als we een klacht ontvangen, leggen we alle informatie vast die je ons hebt gegeven.
  • 3.4.2. We gebruiken die informatie om je klacht op te lossen.
  • 3.4.3. Als uw klacht redelijkerwijs vereist dat we contact opnemen met een andere persoon, kunnen we besluiten om een deel van de informatie in uw klacht aan die andere persoon te geven. We doen dit zo zelden mogelijk, maar het is uitsluitend aan ons om te beslissen of we informatie geven en, als we dat doen, wat voor informatie dat dan is.
  • 3.4.4. We kunnen ook statistieken samenstellen met informatie die we uit deze bron hebben verkregen om het niveau van onze dienstverlening te beoordelen, maar niet op een manier waarmee u of andere personen kunnen worden geïdentificeerd.

4. Gebruik van cookies

 • 4.1. Cookies
  • 4.1.1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw apparaat (d.w.z. computer, mobiele telefoon) worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Hierdoor kan een website u een gepersonaliseerde ervaring bieden en krijgt de website-eigenaar statistieken over hoe u de website gebruikt, zodat deze kan worden verbeterd.
  • 4.1.2. Sommige cookies blijven gedurende een bepaalde periode staan, bijvoorbeeld een dag of totdat u uw browser sluit. Andere duren eindeloos. Zolang u onze website blijft bekijken, blijven onze cookies uw gebruik van onze website volgen.
  • 4.1.3. U kunt de Site bezoeken en het grootste deel van onze online inhoud bekijken zonder ons te vertellen wie u bent of informatie te geven waarmee u geïdentificeerd kunt worden.
 • 4.2. Google Analytics.
  • 4.2.1. Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. We zullen cookie-informatie niet koppelen of proberen te koppelen aan een IP-adres of aan de identiteit van een computergebruiker. Kortom, ons gebruik van Google Analytics identificeert niet wie u bent, maar volgt wel uw bewegingen op de Site.
  • 4.2.2. Onze website maakt gebruik van cookies door ons gebruik van Google Analytics. We doen dit zodat we kunnen vaststellen welke inhoud het meest interessant is voor gebruikers. De informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt naar Google gestuurd en wordt gebruikt om het gebruik van de Site te evalueren. Dit stelt MJ’s in staat om statistische rapporten samen te stellen over hoe de site wordt gebruikt om ons te helpen zinvollere inhoud te leveren voor bezoekers van de site.
  • 4.2.3. We gebruiken cookies om bij te houden:
   • 4.2.3.1 Hoe bezoekers onze website hebben bereikt
   • 4.2.3.2 Uit welke bronnen de bezoekers afkomstig zijn
   • 4.2.3.3 De pagina’s die ze hebben bezocht en hoe lang op elke pagina
   • 4.2.3.4 Om te registreren of u bepaalde berichten hebt gezien die wij op onze website weergeven
  • 4.2.4. Een volledige lijst van cookies die door Google Analytics worden gebruikt en uitleg over hoe deze werken, vindt u op de website van Google
 • 4.3. Google Adwords
  • 4.3.1. Wij en onze serviceproviders kunnen advertentiecookies gebruiken om advertenties weer te geven die volgens ons relevanter zijn voor jou en je interesses. Deze cookies onthouden wat u op de Site en andere sites hebt bekeken en kunnen worden gecombineerd met andere informatie die van derden is verkregen om u gerichte en relevante reclame te leveren.
  • 4.3.2. Ga voor meer informatie over targeting- en advertentiecookies en hoe u zich hiervoor kunt afmelden naar: http://www.google.co.uk/policies/technologies/ads/
 • 4.4. Wettelijke vereisten
  • 4.4.1. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, vragen we u of u wilt dat we cookies gebruiken. Als u ervoor kiest deze niet te accepteren, zullen we ze niet gebruiken voor uw bezoek, behalve om vast te leggen dat u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan voor andere doeleinden.
  • 4.4.2. De wet verplicht ons toestemming te vragen aan onze gebruikers om cookies te downloaden op hun computer en we willen dat onze gebruikers informatie en diensten snel kunnen vinden. Daarom hebben we een prominente link onderaan elke pagina van de Site geplaatst, zodat je kunt zien hoe wij cookies gebruiken door te linken naar dit beleid.
  • 4.4.3 Je hebt ook toegang tot deze informatie via een link in de voettekst van elke webpagina.
 • 4.5 Cookies uitschakelen
  • 4.5.1 Uw webbrowser zou u in staat moeten stellen om alles wat u maar wilt te verwijderen. Het moet je ook in staat stellen om het gebruik ervan te voorkomen of te beperken.
  • 4.5.2 Als u ervoor kiest om geen cookies te gebruiken of als u het gebruik ervan verhindert via uw browserinstellingen, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.
  • 4.5.3 U kunt het downloaden van cookies op uw computer verhinderen door de juiste instellingen van uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van de site kunt gebruiken.
  • 4.5.4 Er zijn hier duidelijke instructies over hoe u uw cookie-instellingen in uw browser kunt beheren en u kunt er ook voor kiezen niet door Google Analytics te worden gevolgd.
  • 4.5.5 Er is meer informatie over cookies te vinden op de website van de Britse overheid over GDPR.
 • 4.6 Persoonlijke identificaties van uw surfactiviteiten
  • 4.6.1. Verzoeken van uw webbrowser aan onze servers voor webpagina’s en andere inhoud op onze website worden geregistreerd.
  • 4.6.2. We registreren informatie zoals uw geografische locatie, uw internetprovider en uw IP-adres. We registreren ook informatie over de software die u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals het type computer of apparaat en de schermresolutie.
  • 4.6.3. We gebruiken deze informatie samengevoegd om de populariteit van de webpagina’s op onze website te beoordelen en hoe we presteren bij het leveren van inhoud aan u.
  • 4.6.4. Als deze gegevens worden gecombineerd met andere informatie die we over u weten van eerdere bezoeken, kunnen ze mogelijk worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zelfs als u niet bent aangemeld bij onze website.

5. Openbaarmaking en delen van uw informatie

 • 5.1. Informatie die we van derden verkrijgen5.1. Informatie die we van derden verkrijgen
 • 5.2. Kredietreferentie
  • 5.2.1. Om fraude te helpen bestrijden, delen we informatie met kredietinformatiebureaus, voor zover deze betrekking heeft op klanten of cliënten die hun creditcardverstrekker opdracht geven hun betaling aan ons te annuleren zonder ons eerst een aanvaardbare reden te hebben gegeven en ons de gelegenheid te hebben gegeven hun geld terug te betalen.
 • 5.3. Gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt
  • 5.3.1. Onze website wordt gehost in het Verenigd Koninkrijk.
  • 5.3.2. Voor andere aspecten van ons bedrijf kunnen we van tijd tot tijd ook gebruik maken van uitbestede diensten in landen buiten de Europese Unie.
  • 5.3.3. Dienovereenkomstig kunnen gegevens die zijn verkregen binnen het Verenigd Koninkrijk of een ander land buiten de Europese Unie worden verwerkt, maar we zorgen ervoor dat zij gedragscodes hebben aangenomen die een afspiegeling vormen van de Data Protection Act 2018 en de GDP Regulations.

6. Toegang tot je eigen informatie

 • 6.1. Als u een kopie wilt ontvangen van informatie die niet op onze website staat, kunt u ons een verzoek sturen via enquiries@mjseventservices.co.uk.
 • 6.2. Nadat we het verzoek hebben ontvangen, zullen we je vertellen wanneer we verwachten je de informatie te kunnen verstrekken (dit zal binnen de wettelijke termijn van één maand zijn) en of we een vergoeding vragen voor het verstrekken van de informatie aan jou, onder de Data Protection Act 2018 brengen we geen vergoeding in rekening tenzij we hier een gerechtvaardigd recht voor hebben.
 • 6.3. Verwijdering van uw informatie
  • 6.3.1. Als u wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze website verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via enquiries@mjseventservices.co.uk.
  • 6.3.2. Dit kan onze dienstverlening aan u beperken.
 • 6.4. Verificatie van uw informatie
  • 6.4.1. Wanneer we een verzoek ontvangen om persoonlijke identificeerbare informatie in te zien, te bewerken of te verwijderen, zullen we eerst redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen of anderszins actie ondernemen. Dit is belangrijk om je informatie te beschermen.

7. Overige zaken

 • 7.1. Gebruik van de site door kinderen
  • 7.1.1. We verkopen geen producten of bieden geen diensten aan die door kinderen gekocht kunnen worden en we richten ons ook niet op kinderen.
  • 7.1.2. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je onze website alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.
 • 7.2. Encryptie van gegevens die tussen ons worden verzonden
  • 7.2.1. We gebruiken SSL-certificaten (Secure Sockets Layer) om onze identiteit te verifiëren aan uw browser en om alle gegevens die u ons geeft te versleutelen.
  • 7.2.2. Wanneer informatie tussen ons wordt overgedragen, kunt u controleren of dit gebeurt met SSL door te zoeken naar een gesloten hangslotsymbool of een ander vertrouwenssymbool in de URL-balk of werkbalk van uw browser.
 • 7.3. Hoe u kunt klagen
  • 7.3.1. Als u niet tevreden bent met ons privacybeleid of als u een klacht hebt, kunt u ons dat per e-mail laten weten via enquiries@mjseventservices.co.uk.
  • 7.3.2. Als een geschil niet wordt opgelost, hopen we dat u ermee instemt om te proberen het geschil op te lossen door in goed vertrouwen met ons deel te nemen aan een bemiddelings- of arbitrageproces.
  • 7.3.3. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner’s Office. Dit kan worden gedaan op https://ico.org.uk/concerns/
 • 7.4. Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens
  • 7.4.1. Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, bewaren we uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor ons:
   • 7.4.1.1. om u de diensten te leveren die u hebt aangevraagd;
   • 7.4.1.2. om te voldoen aan andere wetgeving, inclusief de periode die wordt vereist door onze belastingdienst;
   • 7.4.1.3. om een claim of verdediging in de rechtszaal te ondersteunen.
   • 7.4.1.4. In de meeste gevallen is dit 3 of 6 jaar onder de Verjaringswet van 1980.
 • 7.5. Naleving van de wet
  • 7.5.1. Ons privacybeleid is zo opgesteld dat het voldoet aan de wetgeving van elk land of rechtsgebied waarin we zaken willen doen. Als u denkt dat het niet voldoet aan de wet van uw rechtsgebied, dan horen we dat graag van u.
  • 7.5.2. We wijzen de wetten van Engeland en Wales aan om in elk geval van toepassing te zijn op elke overeenkomst tussen ons en we onderwerpen ons aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales als er een geschil is tussen ons.
  • 7.5.3. Uiteindelijk is het uw keuze of u onze website wilt gebruiken.
 • 7.6. Evaluatie van dit privacybeleid
  • 7.6.1. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als dat nodig is. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die hier op onze website zijn geplaatst op de dag dat u onze website gebruikt. We raden je aan een kopie af te drukken voor je administratie.
  • 7.6.2. Als u vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar enquiries@mjseventservices.co.uk.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.